Bestyrelsen i Politiets Idrætsforening - København består normalt af et forretningsudvalg på 4 personer, og 15 afdelingsformænd.

Der afholdes forretningsudvalgsmøder ca. 8 gange pr. år.

Der afholdes bestyrelsesmøder 3 gange om året.

Der afholdes en ordinær generalforsamling om året.

Den daglige drift af PI-København varetages af et idrætskontor med én ansat

Se afsnittet "om os"

 

Her kan du læse  foreningens love og vedtægter

Læs her